Jens Konradsson

Född 1971 Vassmolösa Småland. Bor i Kalmar.

Jonas skapar sin egen värld i konsten, utmärkande drag i måleriet är de figurativa inslagen i hans abstrakta bilder, ofta ned insprängda ytor av tomhet som kan locka tankarna vidare. Människorna i Jonas Lundhs måleri är anonyma, mera symboler än individer, och titlar för vägledning söker man förgäves. Men det är inte svårt att göra egna tolkningar utifrån personliga erfarenheter och upplevelser.

Jonas Lundh är representerad i ett flertal kommuner och landsting i Sverige, samt hos samlare i Danmark, Finland, England Frankrike, USA och Afrika.